Vízgazdálkodás

Vízügyi szakembereink több, mint 45 éve sikeresen foglalkoznak vízgazdálkodás és
környezetvédelmi célú műszaki anyagok, műtárgyak, technológiák fejlesztésével és
hasznosításával. Fejlesztőink saját jogon közvetlen foglalkoznak K+F tevékenységgel, míg
az Egyesület a szakmai koordinációt végzi. A korábbi évtizedek során több, mint 25.000 m2
rézsű burkolat (folyami és tavi védművek) került beépítésre és eredményes hasznosításra.
Továbbá, mintegy 10.000 fm (m2) előregyártott hullámtörő elem és
gátszerkezet eredményes hasznosítása történt. Flexibilis jellegű műszaki
másodnyersanyagok (elsősorban gumiipari termékek köréből) kiemelt jelentőséggel bírnak a
fenti műtárgyak megvalósításában.

GP-rakatos gátszerkezet (Ceglédi tározó) - GP stacked dam contruction (Reservoir of Cegléd)
GP-rakatos gátszerkezet (Ceglédi tározó) - GP stacked dam contruction (Reservoir of Cegléd)

Water managemant, River regulation, Protection of flood, inner water and erosion
Our water managers have dealt successfully for more than 45 years with water management and environment protection purposed technical materials, artefacts, technology development and utilisation. Our developers deal with R+D activity by their own right, while the Association makes professional coordination. During the earlier decades more than 25.000 m2 of river covering was (for river and lake) built-in and utilised successfully. Further, about 10.000 fm (m2) of prefabricated wave breaking elements and dam structure was utilised. Flexible technical secondary raw materials (mainly from rubber products) have great importance for the above artefacts.

GP-rakatos rézsűburkolat (Tiszakécske, Tiszapart)  - GP stacked twig covering
GP-rakatos rézsűburkolat (Tiszakécske, Tiszapart) - GP stacked twig covering
GP-fonatos gátszerkezet (Nagykörü) - GP spun dam construction
GP-fonatos gátszerkezet (Nagykörü) - GP spun dam construction
GP-fonatos gátszerkezet - GP spun dam construction
GP-fonatos gátszerkezet - GP spun dam construction
Karimás hullámtörő gát (Kenygyel, halastó) - ringed breakwater pier
Karimás hullámtörő gát (Kenygyel, halastó) - ringed breakwater pier