Környezetvédelem

 Egyesületünk néhány tagja, mint korábbi vízügyi közalkalmazott 1976-tól részt vett a
Települési Környezetvédelmi Kataszterek készítésében, mely közép-európai viszonylatban a
legjelentősebb környezetinformatikai dokumentáció volt Magyarországon illetve a Közép -
Tisza vidéken. Az ezredforduló idején Egyesületünk gondozásába került, a fenti mint egy 110
települést tartalmazó információs anyag, állapotrögzítő dokumentációk és térképek. A 2000.
évi ciánszennyezés kapcsán a Környezetvédelmi Minisztérium által kiírt pályázat során 25
Tiszamenti település Digitális Környezeti Kataszterét dolgozta ki az Egyesületünk, mely
pályamű a legkorszerűbb környezeti információs mintaprogram volt az ezredforduló utáni
időszakban Magyarországon.

Environment protection, Environment informatics
Some members of our Association - as former water management professionals - had participated since 1976 in making Settlement Environment Protection Cadasters, which was the most important environment informatics documentation in the Central Europe, Hungary and along the Middle Tisza Region. At the time of Millennium our Association got procession of the above information material, documents and maps for 110 settlements. In 2000, related to cyanide pollution - we worked out Digital Environmental Cadasters for 25 settlements along the Tisza River applying to call issued by the Ministry of Environment Protection, which was the most modern environmental sample program at that time, in Hungary, after the Millennium.

Szolnok digitális térkép -  Digital map of Szolnok
Szolnok digitális térkép - Digital map of Szolnok